Όροι χρήσης

Αυτός ο ιστότοπος σας προσφέρει τα καλύτερα εργαλεία αποκατάστασης στοιχείων ios. Κάνουμε τις πληροφορίες και τα προϊόντα στη διάθεσή σας σε αυτή την ιστοσελίδα, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Το SafeKit Studio διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει όλα τα ένδικα μέσα και τα δικαιώματά του για οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Οποιοδήποτε δικαίωμα δεν παρέχεται ρητώς στο παρόν, επιφυλάσσεται.

ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το ios-data-recovery.com λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη το προσωπικό σας απόρρητο. Δεν διανέμουμε προσωπικά στοιχεία σε τρίτους. Υπάρχουν εγγενείς κίνδυνοι από τη χρήση οποιουδήποτε λογισμικού που διατίθεται για λήψη στο Διαδίκτυο και το echoshare Studio σας συμβουλεύει να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε πλήρως όλους τους κινδύνους πριν από τη λήψη οποιουδήποτε λογισμικού (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό, της πιθανής μόλυνσης του σύστημα από ιούς υπολογιστών και απώλεια δεδομένων). Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επαρκή προστασία και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείτε σε σχέση με οποιοδήποτε λογισμικό.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Όλα τα λογότυπα, οι οθόνες παφλασμών, οι κεφαλίδες σελίδων, οι εικόνες και τα γραφικά που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σήματα υπηρεσίας, εμπορικά σήματα ή / και εμπορικά ενδύματα (συλλογικά "σήματα") του echoshare Studio ή των αδειοδοτών τρίτων μερών. Εκτός εάν ρητά επιτρέπεται εδώ, Η χρήση, αντιγραφή, μετάδοση, εμφάνιση, τροποποίηση ή διανομή οποιουδήποτε σήματος σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια του echoshare Studio απαγορεύεται και ενδέχεται να παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, το απόρρητο ή άλλους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών ή / και άλλους χώρες.

ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να διατηρήσετε το echoshare Studio, τους συνεργάτες του και τους αξιωματικούς, τους διευθυντές, τους πράκτορες και τους υπαλλήλους τους αβλαβείς από και ενάντια σε οποιαδήποτε και κάθε αξίωση, απώλεια, ζημία, ευθύνη, κόστος και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν από ή σχετίζονται στο περιεχόμενο των χρηστών σας, τη χρήση του Ιστότοπου ή παραβίαση οποιουδήποτε από αυτούς τους Όρους.

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΌΤΗΣΗ

Τυχόν σχόλια ή υλικό που αποστέλλεται στο echoshare Studio, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό σχόλια, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις ή οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες σχετικά με το Λογισμικό, αυτόν τον ιστότοπο ή οποιαδήποτε άλλα προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες του echoshare Studio ("Σχόλια"), θα είναι θεωρείται μη εμπιστευτικό. Το echoshare Studio δεν έχει καμία υποχρέωση οποιουδήποτε είδους σχετικά με αυτά τα σχόλια και είναι ελεύθερο να αναπαράγει, να χρησιμοποιεί, να αποκαλύπτει, να εκθέτει, να εμφανίζει, να μεταμορφώνει, να δημιουργεί παράγωγα έργα και να διανέμει τα Σχόλια σε άλλους χωρίς περιορισμό και είναι ελεύθερο να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες , έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε αυτά τα Σχόλια για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό στην ανάπτυξη, κατασκευή και εμπορία προϊόντων που ενσωματώνουν τέτοια Σχόλια.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

Οποιαδήποτε εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή οποιασδήποτε από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν πρέπει να περιλαμβάνει ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικά σήματα ή άλλους ιδιόκτητους θρύλους του echoshare Studio, σε οποιοδήποτε αντίγραφο του υλικού που έχετε δημιουργήσει. Η άδεια χρήσης του Λογισμικού και της χρήσης αυτού του ιστότοπου διέπεται από τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ

Τα πνευματικά δικαιώματα σε αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, κείμενο, γραφικά, λογότυπα, ήχοι και λογισμικό) είναι ιδιοκτησία και άδεια χρήσης από το echoshare Studio. Όλα τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν, να διανεμηθούν, να μεταδοθούν, να εμφανιστούν, να δημοσιευτούν προσαρμοσμένα ή να αντιμετωπιστούν με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο ή σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του echoshare Studio. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε ή να αφαιρέσετε τυχόν πνευματικά δικαιώματα ή άλλη ειδοποίηση από αντίγραφα του περιεχομένου.