Όροι χρήσης

Αυτός ο ιστότοπος σας προσφέρει τα καλύτερα εργαλεία αποκατάστασης στοιχείων ios. Κάνουμε τις πληροφορίες και τα προϊόντα στη διάθεσή σας σε αυτή την ιστοσελίδα, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Το SafeKit Studio διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει όλα τα ένδικα μέσα και τα δικαιώματά του για οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Οποιοδήποτε δικαίωμα δεν παρέχεται ρητώς στο παρόν, επιφυλάσσεται.

ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το ios-data-recovery.com λαμβάνει πολύ σοβαρά την προσωπική σας ζωή. Δεν διανέμουμε προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους. Υπάρχουν εγγενείς κίνδυνοι στη χρήση οποιουδήποτε Λογισμικού διαθέσιμο για λήψη στο Internet και το DataKit Studio σας συμβουλεύει να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε πλήρως όλους τους κινδύνους πριν από τη λήψη οποιασδήποτε από το Λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της πιθανής μόλυνσης του Λογισμικού σας από ιούς υπολογιστών και απώλεια δεδομένων). Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επαρκή προστασία και υποστήριξη των δεδομένων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται σε σχέση με οποιοδήποτε από το Λογισμικό.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Όλα τα λογότυπα, οι οθόνες εκκίνησης, οι κεφαλίδες σελίδων, οι εικόνες και τα γραφικά που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σήματα υπηρεσιών, εμπορικά σήματα ή / και εμπορικές ενδυμασίες (συλλογικά "Marks") του DataKit Studio ή τρίτων δικαιοπάροχων. η χρήση, αντιγραφή, μετάδοση, προβολή, τροποποίηση ή διανομή οποιωνδήποτε σημάτων σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια του DataKit Studio απαγορεύεται και ενδέχεται να παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, το ιδιωτικό απόρρητο ή άλλους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών ή / χώρες.

ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να διατηρήσετε την DataKit Studio, τις θυγατρικές της και τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους και τους υπαλλήλους τους αβλαβείς από και ενάντια σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις, απώλειες, αποζημιώσεις, υποχρεώσεις, έξοδα και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων, στο περιεχόμενο του χρήστη, τη χρήση του ιστότοπου ή στην παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους.

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΌΤΗΣΗ

Οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή υλικά που αποστέλλονται στο DataKit Studio, συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων ή οποιωνδήποτε σχετικών πληροφοριών σχετικά με το Λογισμικό, τον παρόντα ιστότοπο ή άλλα προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες του DataKit Studio ("Feedback"), χωρίς περιορισμό, θεωρούνται μη εμπιστευτικά. Το DataKit Studio δεν έχει καμία υποχρέωση οποιασδήποτε φύσης όσον αφορά την Ανατροφοδότηση και είναι ελεύθερο να αναπαράγει, να χρησιμοποιεί, να αποκαλύπτει, να εκθέτει, να προβάλλει, να μετατρέπει, να δημιουργεί παράγωγα έργα και να διανέμει το Feedback σε άλλους χωρίς περιορισμό και είναι ελεύθερο να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες , τις έννοιες, την τεχνογνωσία ή τις τεχνικές που περιέχονται σε τέτοιες ανατροφοδοτήσεις για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ανάπτυξης, κατασκευής και εμπορίας προϊόντων που ενσωματώνουν τέτοιες Feedback.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

Οποιεσδήποτε εγκεκριμένες αναπαραστάσεις οποιασδήποτε από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν πρέπει να περιλαμβάνουν ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικά σήματα ή άλλους πνευματικούς νόμους του Studio DataKit, σε οποιοδήποτε αντίγραφο των υλικών που κατασκευάσατε. Η άδεια χρήσης του Λογισμικού και η χρήση αυτής της ιστοσελίδας διέπεται από τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ

Τα πνευματικά δικαιώματα σε αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένου, γραφικών, λογοτύπων, ήχων και λογισμικού) ανήκουν και έχουν αδειοδοτηθεί από το DataKit Studio. Όλα τα υλικά που περιέχονται σε αυτό το site προστατεύονται από το δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών και το διεθνές δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν μπορούν να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν, να διανεμηθούν, να μεταδοθούν, να προβληθούν, να δημοσιευθούν προσαρμοσμένα ή να διατυπωθούν με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο ή σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του DataKit Studio. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ή η κατάργηση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλης ειδοποίησης από αντίγραφα του περιεχομένου.