ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εμείς (DataKit Studio) κατανοούμε πλήρως τη σημασία της προστασίας προσωπικών πληροφοριών και δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε το απόρρητό σας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τη συλλογή, τη χρήση, την αποκάλυψη, τον έλεγχο και την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών που συλλέγονται από το DataKit. Έχει ενημερωθεί όπως απαιτείται από τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Με την πρόσβαση στον ιστότοπό μας (www.ios-data-recovery.com) ή την αγορά των εφαρμογών γραφείου ("Προϊόντα", "Υπηρεσίες"), συμφωνείτε με αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εκτός από τυχόν άλλες συμφωνίες που ενδέχεται να έχουμε μαζί σας.

1. Επεξεργασία δεδομένων από την Datakit

1.1 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και την αγορά

Ως διανομέας λογισμικού (είμαστε συνεργαζόμενοι στο MyCommerce, Commission Junction, 2Checktout .etc), δεν συλλέγουμε τις οικονομικές πληροφορίες αγορών για οποιονδήποτε λόγο (Συλλέγουμε μόνο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας όταν ξεκινάτε αυθόρμητα ένα αίτημα μεταφόρτωσης λογισμικού αργότερα και τη διεύθυνσή σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ασφαλές μαζί μας και δεν είναι προσβάσιμο σε τρίτους). Όταν ο χρήστης αγοράζει ένα προϊόν Datakit μέσω της Ιστοσελίδας με το 2Checkout ή το MyCommerce, αυτές οι δύο λύσεις αγορών τρίτων πραγματοποιούν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως εξής:

1.1.1 Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα

Όσον αφορά αυτήν την επεξεργασία, τα 2Checkout και MyCommerce συλλέγουν τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα μέσω των εντύπων συλλογής στη διαδικασία παραγγελίας ή σε άλλες διαδικασίες.

  • Παραγγείλετε πληροφορίες, όπως τα προϊόντα που αγοράζετε, την ημερομηνία και το ποσό της παραγγελίας.
  • Στοιχεία πληρωμής όπως πληροφορίες πιστωτικής κάρτας (τύπος, αριθμός, ημερομηνία λήξης, κωδικός ασφαλείας CVV) / πληροφορίες χρεωστικής κάρτας ή άλλα στοιχεία πληρωμής / χρέωσης.
  • Ο αριθμός σειράς του προϊόντος σας.
  • Περιεχόμενο επικοινωνιών υποστήριξης πελατών.

1.1.2 Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας

Η Datakit χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

Προκειμένου η Datakit να παράσχει στον Χρήστη τα παραγγελθέντα προϊόντα.

Για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία ο Χρήστης είναι συμβαλλόμενο μέρος, σύμφωνα με το άρθρο 6.1.β του GDPR και τα δεδομένα που συλλέγονται είναι απαραίτητα προκειμένου η Datakit να εντοπίσει και να χρεώσει τον Χρήστη και να χρεώσει τον αριθμό της τραπεζικής του κάρτας.

Για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας και την παροχή εξυπηρέτησης πελατών ή υποστήριξης.

Αναλύστε τη χρήση των δικτυακών τόπων και των προϊόντων μας για να κατανοήσετε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται, ώστε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και την εμπειρία των χρηστών και να συμμετάσχουμε και να διατηρήσουμε τους χρήστες.

1.2 Cookies και ιχνηλάτες

Όταν ο Χρήστης συμβουλευθεί την Ιστοσελίδα ή / και την Εφαρμογή, η Datakit εφαρμόζει cookies και άλλους ιχνηλάτες στη συσκευή του Χρήστη.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού από την Google, Inc. ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για να σας δώσει τη δυνατότητα να αναλύσετε τη χρήση του ιστοτόπου μας. Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας που δημιουργεί το Cookie μεταφέρονται συνήθως σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ωστόσο, προτού συμβεί αυτό, η Google συντομεύει και ανώνυμα τη διεύθυνση IP σας (ανώνυμη διαδικασία IP της Google) εάν βρίσκεται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η όλη διεύθυνση IP μεταφέρεται σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύεται εκεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Αυτή η ανωνυμοποίηση διασφαλίζει ότι η διεύθυνση IP σας δεν μπορεί να εντοπιστεί πίσω σε εσάς. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπού σας για τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες ιστότοπου της Aiseesoft και την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου και του Διαδικτύου. Η Google μπορεί να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, εφόσον απαιτείται, εάν έχει νόμιμη εντολή ή εάν η Google συνάπτει συμβάσεις με τρίτους για την επεξεργασία τέτοιων δεδομένων. Η Google δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα της Google. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε ρητά με τη συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων σας από την Google με τον τρόπο και τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω.

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να εμποδίσετε την Google να αποκτά και να επεξεργάζεται δεδομένα που παράγονται από τα Cookies και δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση του ιστοτόπου μας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP), μεταφορτώντας και εγκαθιστώντας μια προσθήκη προγράμματος περιήγησης που παρέχεται από την Google.

2. Επικοινωνία με το Datakit

Εάν ο Χρήστης χρειάζεται να επικοινωνήσει με την Datakit για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένης της άσκησης οποιουδήποτε από τα δικαιώματά του σχετικά με την προστασία των δεδομένων όπως περιγράφεται παραπάνω), επικοινωνήστε με την υποστήριξη@ios-data-recovery.com.

Η Datakit θα ενεργήσει σύμφωνα με τις αιτήσεις του χρήστη και θα παράσχει δωρεάν πληροφορίες, εκτός εάν οι αιτήσεις είναι προδήλως αβάσιμες ή υπερβολικές (ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους), οπότε η Datakit μπορεί να χρεώσει ένα λογικό τέλος (λαμβάνοντας υπόψη τις διοικητικές δαπάνες παροχής την ενημέρωση ή την επικοινωνία ή τη λήψη της αιτούμενης δράσης), ή να αρνηθεί να ενεργήσει κατόπιν αιτήματος.